Servieco

Avís Legal

Introducció

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús d'aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de SERVIECO MOVERS S.L a les quals s'accedeix a través del domini servieco.com.

La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L'usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades del titular d'aquest lloc:

  • Raó fiscal: SERVIECO MOVERS S.L.
  • NIF: B67106674
  • Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 46167, Folio 149, Sección General, Hoja 511662.
  • Telèfon: 933 717 858
  • Domicili: Serra del Montsec Nº 28 Local 2, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
  • Correu electrònic: info@servieco.com
  • Nom del domini: servieco.com

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

El web servieco.com proporciona l'accés a diverses informacions sobre la nostra entitat, productes, models, serveis, apartats de contacte, possibles enllaços a xarxes socials (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a SERVIECO MOVERS SL o als seus llicenciats a els que l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts, formalitzar operacions de compravendes, transaccions, contractació o bé per possibilitar la resposta en relació a les seves consultes en els apartats de contacte de la present pàgina web, etc. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

SERVIECO MOVERS SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SERVIECO MOVERS SL tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SERVIECO MOVERS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SERVIECO MOVERS SL. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de SERVIECO MOVERS SL poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que de dit exercici es derivin.

Exclusió de garanties i responsabilitat

SERVIECO MOVERS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El contingut, informació i/o consells expressats en aquest portal web s'han d'entendre com simplement orientatius. SERVIECO MOVERS SL no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que faci ús d'ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos. En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. SERVIECO MOVERS SL no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que facin ús d'ells.

SERVIECO MOVERS SL es reserva el dret de modificar el contingut del lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació. Així mateix l'empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'ofereixen en ell. Així mateix, tampoc podem garantir l'absència de virus ni d'altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

SERVIECO MOVERS SL declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs webs de tercers. Aconsellem als usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs. Així mateix els Usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a SERVIECO MOVERS SL es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

Si vostè creu que qualsevol contingut i/o informació d'aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li agrairíem que es posés en contacte amb SERVIECO MOVERS SL perquè puguem prendre les mesures oportunes.

Modificacions

SERVIECO MOVERS SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Dret d'exclusió

SERVIECO MOVERS SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

SERVIECO MOVERS SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. La relació entre SERVIECO MOVERS SL i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

    crossmenu