Icono sostenibilidad verde AVÍS LEGAL

Introducció

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús d'aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de SERVIECO MOVERS S.L a les quals s'accedeix a través del domini servieco.com.

La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L'usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades del titular d'aquest lloc:

Razó social: SERVIECO MOVERS S.L.
NIF: B67106674.
Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 46167, Folio 149, Sección General, Hoja 511662.
Telèfon: 933 717 858.
Domicili: Carrer de la Serra del Montsec 28, Local 2 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Correu electrònic: info@servieco.com.
Nom del domini: servieco.com.

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

El web servieco.com proporciona l'accés a diverses informacions sobre la nostra entitat, productes, models, serveis, apartats de contacte, possibles enllaços a xarxes socials (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a SERVIECO MOVERS SL o als seus llicenciats a els que l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts, formalitzar operacions de compravendes, transaccions, contractació o bé per possibilitar la resposta en relació a les seves consultes en els apartats de contacte de la present pàgina web, etc. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

SERVIECO MOVERS SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SERVIECO MOVERS SL tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SERVIECO MOVERS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SERVIECO MOVERS SL. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de SERVIECO MOVERS SL poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que de dit exercici es derivin.

Exclusió de garanties i responsabilitat

SERVIECO MOVERS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El contingut, informació i/o consells expressats en aquest portal web s'han d'entendre com simplement orientatius. SERVIECO MOVERS SL no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que faci ús d'ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos. En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. SERVIECO MOVERS SL no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que facin ús d'ells.

SERVIECO MOVERS SL es reserva el dret de modificar el contingut del lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació. Així mateix l'empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'ofereixen en ell. Així mateix, tampoc podem garantir l'absència de virus ni d'altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

SERVIECO MOVERS SL declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs webs de tercers. Aconsellem als usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs. Així mateix els Usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a SERVIECO MOVERS SL es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

Si vostè creu que qualsevol contingut i/o informació d'aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li agrairíem que es posés en contacte amb SERVIECO MOVERS SL perquè puguem prendre les mesures oportunes.

Modificacions

SERVIECO MOVERS SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Dret d'exclusió

SERVIECO MOVERS SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

SERVIECO MOVERS SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. La relació entre SERVIECO MOVERS SL i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Icono sostenibilidad verdePOLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Informació addicional i detallada sobre l'ús de les seves dades de caràcter personal:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Razó social: SERVIECO MOVERS S.L.
NIF: B67106674.
Inscripció: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 46167, Folio 149, Sección General, Hoja 511662.
Telèfon: 933 717 858.
Domicili: Carrer de la Serra del Montsec 28, Local 2 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Correu electrònic: info@servieco.com.
Nom del domini: servieco.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que ens faciliti amb les següents finalitats:
1.Complir amb el deure d'informació i obtenció de consentiments requerits per la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.
2.Comunicacions entre l'empresa i els seus clients/proveïdors i gestions derivades dels serveis integrals de mudança i guardamobles contractats i/o realitzats.
3.L'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra per qualsevol mitjà. En qualsevol cas, l'autorització per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis.

Quines dades tractem?

En el marc de la prestació dels serveis que ofereix l'entitat i condicionat a les finalitats consentides per vostè, la nostra entitat únicament es tractaran les dades estrictament necessàries per a la correcta gestió de la relació contractual i / o prestació dels serveis, i serà exclusivament els que vostè ens hagi facilitat.

Durant quant de temps tractarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcions seran conservats mentre es mantingui la relació contractual/mercantil vigent, o bé durant un termini de quatre anys a partir de l'última relació negocial seguint la normativa a efectes fiscals.

No obstant això la nostra entitat seguirà conservant la seva informació per a l'enviament de comunicacions comercials que considerem sigui del seu interès, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte de serveis necessaris per a la realització de l'operació o bé aquesta legitimació està atorgada pel seu consentiment exprés com a propi i principal interessat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es comunicaran les seves dades a cap tercer, excepte obligacions legals vigents. En tot cas que canviï aquesta possibilitat se li informarà degudament sol·licitant el seu consentiment per la cessió. L'informem que tampoc es realitzaran transferències internacionals.

S'informa a l'Usuari que, per a la correcta prestació dels serveis (vegeu, allotjament web, suport, email màrqueting, etc.), diferents prestadors de serveis contractats per la nostra entitat (encarregats del tractament) podrien tenir accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions.

Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula a l'encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, acords a la seva política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

La nostra entitat en el seu compromís amb la privacitat i protecció de dades de l'Usuari, triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'Usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol·licitar:

Accés: L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.

Rectificació: L'interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneix o que es completin aquells que fossin incomplets.

Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

Limitació del seu tractament: L'interessat té dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades: És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Podrà exercir els drets esmentats, dirigint-se al responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitades a l'inici del present document. Per obtenir informació addicional respecte a l'exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix li informem que, si ho creu oportú, té el dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que entengués que no s'han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. www.agpd.es.