Servieco

Com calcular el valor d'una mudança a Barcelona?

Consells per a la mudança

¿Cómo calcular el valor de una mudanza en Barcelona?

Sol·licita pressupost

Existeixen diferents variables que poden influir a l'hora de calcular el valor d'una mudança a Barcelona.

Aquests són el volum, el pes i el número dels elements a transportar; la despesa de combustible, el quilometratge recorregut i els peatges travessats durant el trasllat, l'accessibilitat als immobles d'origen i de destinació, així com l'horari, el dia o la temporada de l'any en la qual es vulgui dur a terme la mudança.

Altres serveis addicionals com l'embalatge i el desembalatge, el muntatge i desmuntatge, l'emmagatzematge temporal dels elements i el tipus d'assegurança de mudança contractat condicionaran el valor d'una mudança a Barcelona.

Cost d'una mudança a Barcelona per volum, pes i nombre d'elements

El volum, el pes i el nombre d'elements a traslladar és transcendental a l'hora de calcular el valor d'una mudança a Barcelona. Aquestes casuístiques condicionaran el número, la grandària i les característiques dels vehicles amb els quals es duran a terme el trasllat.

Resulta per això transcendental fer un inventari minuciós que no impliqui malentesos una vegada hagi estat contractada l'empresa de mudances, en forma de ports extres.

Cost d'una mudança a Barcelona per combustible, quilometratge i peatges

Calcular el valor d'una mudança a Barcelona per la despesa de combustible i el quilometratge recorregut és una cosa que pot variar de la previsió duta a terme prèviament, sobretot en ciutats amb una afluència de trànsit de vehicles i persones tan elevat i imprevisible com el de la ciutat de Barcelona.

Així mateix, si el trasllat es duu a terme entre ciutats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, cal tenir en compte la possibilitat que els vehicles que duguin a terme la mudança hagin de pagar un import extra per travessar peatges per a recórrer menys quilòmetres, transitar per carreteres més accessibles i amb menys circulació.

Cost d'una mudança a Barcelona per accessibilitat dels immobles

En alguns casos, els habitatges d'origen i destinació del trasllat són de difícil accés per als vehicles o les persones responsables del transport, casuística que pot implicar un augment en el valor d'una mudança a Barcelona per l'ús o rènting de vehicles de transport, maquinària d'elevació i/o eines especials. La petició de permisos especials a les administracions públiques també poden provocar costos extres.

Cost d'una mudança a Barcelona per horari, dia i temporada

A l'hora de calcular el valor d'una mudança a Barcelona cal tenir en compte l'horari, el dia o la temporada en la qual es vagi a dur a terme la mudança. A major demanda de serveis, major cost tindrà la mudança. En aquest sentit, les tardes, els caps de setmana i les temporades de vacances solen ser els moments en els quals el cost d'una mudança s'incrementa. Per contra, els matins i els dies laborables solen ser els moments en els quals el cost de la mudança es redueix al mínim.

Vols rebre una resposta personalitzada?

Necessites ajuda per la teva mudança?

crossmenu