Servieco

Quins permisos es requereixen per a una Mudança a Barcelona?

Permisos para mudanzas en Barcelona

Sol·licita pressupost

Permís per a mudança

Si vols dur a terme una mudança a Barcelona per a evitar sancions és important conèixer les ordenances municipals i per això comptar amb l'assessorament d'una empresa de mudances professional com Servieco avalada per anys de trajectòria i experiència.

Una mudança normalment es duu a terme en la via pública i si la mudança és de tot l'habitatge possiblement requereix d'un vehicle de grans dimensions, per la qual cosa serà necessari sol·licitar un permís municipal que asseguri l'estacionament a prop per a la càrrega i descàrrega de les pertinences.

En aquest cas, a l'hora de realitzar la mudança cal determinar la ubicació on estacionar el camió o plataforma elevadora i serà obligatori notificar a l'Ajuntament del municipi mitjançant una sol·licitud de permís d'estacionament per a mudances.

El permís per a una mudança a Barcelona s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 3 a 7 dies depenent de la Normativa de cada població. En el cas de Barcelona ciutat és necessari sol·licitar el permís d'estacionament amb 5 dies hàbils d'antelació.

Tramitis per a sol·licitar permís

Per a sol·licitar el permís d'estacionament a Barcelona ciutat actualment és necessari abonar una taxa en concepte de despeses de tramitació municipal i una segona taxa variable en concepte d'ocupació de la via pública.

La primera taxa s'ha de pagar a compte per a poder sol·licitar el permís d'ocupació de la Via Pública i de no adjuntar el comprovant de pagament el permís es denega automàticament. En el cas de la segona taxa, no es pot determinar el seu import exacte fins que es rep l'autorització per part de l'ajuntament.

Per al procés de sol·licitud del permís a més del justificant de pagament de la primera taxa, és important adjuntar la documentació completa dels vehicles i el rebut de pagament corresponent a l'assegurança de responsabilitat civil de l'empresa de mudances. Una vegada presentat el tràmit, el servei tècnic del districte estudiarà la seva viabilitat i contesta de manera afirmativa o negativa.

En *Servieco, som experts en mudances professionals i coneixem perfectament com tramitar amb èxit aquest tipus de gestió per a una mudança segura i sense risc de sanció. Per a més informació el següent enllaç en la pàgina del *Ajuntament de Barcelona: Permís d'ocupació de l'espai públic per a bastides, grues o mudances.

Vols rebre una resposta personalitzada?

Necessites ajuda per la teva mudança?

FAQ's

Quins permisos fan falta per a una Mudança a Barcelona?

Si una mudança a Barcelona requereix d'un vehicle gran, serà necessari sol·licitar, amb 5 dies d'antelació, un permís municipal per a l'estacionament del camió o grua i informar del punt d'estacionament per a la realització de la càrrega i descàrrega.

crossmenu