Servieco

Política de Privacitat i Protecció de dades

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de [Nombre fiscal] i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

Informació addicional i detallada sobre l'ús de les seves dades de caràcter personal:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Raó social: SERVIECO MOVERS S.L.
 • NIF: B67106674
 • Inscripció: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 46167, Folio 149, Sección General, Hoja 511662.
 • Telèfon: 933 717 858
 • Domicili: Serra del Montsec Nº 28 Local 2, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
 • Correu electrònic: info@servieco.com
 • Nom del domini: servieco.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que ens faciliti amb les següents finalitats:

 1. Complir amb el deure d'informació i obtenció de consentiments requerits per la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.
 2. Comunicacions entre l'empresa i els seus clients/proveïdors i gestions derivades dels serveis integrals de mudança i guardamobles contractats i/o realitzats.
 3. L'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra per qualsevol mitjà. En qualsevol cas, l'autorització per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis.

  Quines dades tractem?

  En el marc de la prestació dels serveis que ofereix l'entitat i condicionat a les finalitats consentides per vostè, la nostra entitat únicament es tractaran les dades estrictament necessàries per a la correcta gestió de la relació contractual i / o prestació dels serveis, i serà exclusivament els que vostè ens hagi facilitat.

  Durant quant de temps tractarem les seves dades?

  Les dades personals que ens proporcions seran conservats mentre es mantingui la relació contractual/mercantil vigent, o bé durant un termini de quatre anys a partir de l'última relació negocial seguint la normativa a efectes fiscals.

  No obstant això la nostra entitat seguirà conservant la seva informació per a l'enviament de comunicacions comercials que considerem sigui del seu interès, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

  Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte de serveis necessaris per a la realització de l'operació o bé aquesta legitimació està atorgada pel seu consentiment exprés com a propi i principal interessat.

  A què destinataris es comunicaran les seves dades?

  No es comunicaran les seves dades a cap tercer, excepte obligacions legals vigents. En tot cas que canviï aquesta possibilitat se li informarà degudament sol·licitant el seu consentiment per la cessió. L'informem que tampoc es realitzaran transferències internacionals.

  S'informa a l'Usuari que, per a la correcta prestació dels serveis (vegeu, allotjament web, suport, email màrqueting, etc.), diferents prestadors de serveis contractats per la nostra entitat (encarregats del tractament) podrien tenir accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions.

  Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula a l'encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, acords a la seva política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

  La nostra entitat en el seu compromís amb la privacitat i protecció de dades de l'Usuari, triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'Usuari.

  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol·licitar:

  Accés: L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.

  Rectificació: L'interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneix o que es completin aquells que fossin incomplets.

  Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

  Limitació del seu tractament: L'interessat té dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

  Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Dret a la portabilitat de les seves dades: És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

  Podrà exercir els drets esmentats, dirigint-se al responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitades a l'inici del present document. Per obtenir informació addicional respecte a l'exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Així mateix li informem que, si ho creu oportú, té el dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que entengués que no s'han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. www.agpd.es.

  crossmenu